Regulamin wypożyczalni

Drukuj PDF

Regulamin wypożyczalni

opracowany na podstawie Regulaminu Biblioteki w ZSCKR

im. W. Witosa w Leśnej Podlaskiej, będącego zał. Nr 7 do Statutu Szkoły

 

 1. Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.
 2. Czytelnik indywidualny może wypożyczyć jednorazowo 3 książki na okres 2 tygodni z możliwością przedłużenia wypożyczeń na kolejny taki sam okres.
 3. Uczniowie przygotowujący się do olimpiad, konkursów oraz uczniowie klas maturalnych mają prawo do wypożyczeń większej liczby książek jednorazowo.
 4. Za książki wypożyczone do klasopracowni odpowiedzialność ponosi nauczyciel.
 5. Nauczyciel jest zobligowany do rozliczania się z biblioteką z książek przekazanych do pracowni przedmiotowych w przypadku zmiany lokalizacji pracowni lub zmiany opiekuna pracowni.
 6. W wypożyczalni należy zachowywać się cicho.
 7. Czytelnik odpowiada za wypożyczone przez siebie książki. W przypadku ich zniszczenia lub zagubienia zobowiązany jest zwrócić bibliotece książkę wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza odpowiadającą aktualnej wartości rynkowej zniszczonej (zagubionej) książki  lub ewentualnie odkupić książkę o takiej samej wartości i przydatności, fakt ten będzie odnotowany w specjalnym zeszycie  „Zwroty za zagubione”.
 8. Wszystkie książki wypożyczone przez uczniów i nauczycieli muszą być zwrócone do   biblioteki najpóźniej na dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego !!!!
 9. Nauczyciele i pracownicy szkoły, kończący pracę w ZSCKR bezwzględnie  zobowiązani są do wcześniejszego rozliczenia się z biblioteką.
 10. Użytkownik biblioteki zobowiązany jest do poszanowania mienia szkoły, odpowiada materialnie za zniszczenia.
 11. Nauczyciel bibliotekarz ma prawo stosowania przewidzianych w Statucie Szkoły sankcji w stosunku do uczniów nie przestrzegających  postanowień niniejszego regulaminu

 

 

 • 1.JPG
 • 1a.JPG
 • 1b.jpg
 • 1c.JPG
 • 1d.JPG
 • 1e.JPG
 • 1f.JPG
 • 1g.JPG
 • 1h.JPG
 • 1i.JPG
 • 1j.JPG
 • 1k1.JPG
 • 1k2.JPG
 • 1k3.JPG
 • 1k4.JPG
 • 1k5.JPG
 • 1k6.JPG
 • 1k7.JPG
 • 1k8.JPG
 • 1k9.JPG
 • 20.JPG
 • 21.JPG
 • 22.JPG
 • 23.JPG
 • 23a.jpg
 • 24.jpg
 • 25.JPG
 • 26.JPG
 • 27.JPG
 • 28.jpg
 • 29.JPG
 • 30.JPG
 • 31.JPG
 • 32.JPG
 • 33.JPG
 • 33a.JPG
 • 33b.JPG
 • 33c.JPG
 • 34.JPG
 • 35.JPG
 • 36.JPG
 • 36a.JPG
 • 37.JPG
 • 38.JPG
 • 39.jpg
 • 39a.jpg
 • 39b.jpg
 • 40.jpg
 • 41.JPG
 • 42.jpg
 • 43.JPG
 • 44.jpg
 • 45.jpg
 • 46.JPG
 • 47.JPG
 • 48.JPG
 • 50.jpg
 • 51.JPG
 • 52.JPG
 • 53.JPG
 • 54.JPG
 • 55.JPG
 • 56.JPG
 • 57.jpg
 • 58.jpg
 • 59.JPG
 • 60.JPG
 • 60a.JPG
 • 61.JPG
 • 62.JPG
 • 63.jpg
 • 64.jpg
 • 65.JPG
 • 66.JPG
 • 67.JPG
 • 67a.JPG
 • 67b.JPG
 • 68.jpg
 • 69.jpg
 • 70.jpg
 • 71.jpg
 • 72.jpg
 • 73.jpg
 • 73a.jpg
 • 74.JPG
 • 75.JPG
 • 76.JPG
 • 77.JPG
 • 78.JPG

Od roku 2007 Szkoła  prowadzona jest przez Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi


KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY

Aktualności
Plan zajęć