CENTRALNA INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2016/2017 PDF Drukuj

9 września 2016r. delegacja uczniów naszej szkoły wraz z Panią Dyrektor Anną Sęk uczestniczyła w Centralnej Inauguracji Roku Szkolnego 2016/2017 szkół rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Uroczystość miała miejsce w ZSCKR w Gołotczyźnie.

Uroczystości inauguracyjne rozpoczął przemarsz delegacji z 45 ministerialnych szkół rolniczych z całej Polski oraz zaproszonych gości w asyście pocztów sztandarowych  do kościoła parafialnego w Sońsku, gdzie odprawiona została Msza św. Następnie na placu przed szkołą odbyła się oficjalna część uroczystości, którą zaszczycił swoją obecnością min. Pan Rafał Romanowski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pan Robert Jakubik - zastępca Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej oraz wielu innych znakomitych gości.

Inauguracja zakończyła się występem artystycznym uczniów ZSCKR w Gołotczyźnie.

Więcej…
 
Szkolenie ,,Bioasekuracja – najbardziej skuteczna ochrona świń przed ASF" PDF Drukuj

W związku z aktualną sytuacją w zakresie występowania afrykańskiego pomoru świń na terenie Gminy Leśna Podlaska w dniu 02.09.2016 roku w naszej szkole odbyło się szkolenie nt. ,,Bioasekuracja – najbardziej skuteczna ochrona świń przed  ASF", w którym uczestniczyli uczniowie wszystkich klas, rolnicy i osoby zainteresowane.

Szkolenie przeprowadził dr Jacek Żmudzki z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach, który przedstawił tematykę ASF. Prowadzący omówił objawy tej choroby oraz sposoby zapobiegania dalszemu rozprzestrzenianiu.

Pamiętajmy, że choroba ASF jest ostrą i przewlekłą chorobą świń.  Należy stosować program bioasekuracji, której celem jest walka i zapobieganie szerzeniu się wszystkich niebezpiecznych chorób.

 

Więcej…
 
Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017 PDF Drukuj

Jak co roku, tradycyjnie 01 września 2016 r. w naszej szkole świętowaliśmy uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017. Uroczystości szkolne zostały poprzedzone Mszą Św. w Bazylice Leśniańskiej.

Pani Dyrektor Anna Sęk, rozpoczynając część oficjalną, serdecznie powitała wszystkich nauczycieli, młodzież, pracowników oraz rodziców. Szczególnie ciepłe słowa zachęty i otuchy skierowała do uczniów rozpoczynających naukę w naszej szkole. Uczniowie klas pierwszych zostali w ten sposób wprowadzeni w przyjazną atmosferę naszej szkoły. Pani Dyrektor w swoim przemówieniu nawiązała do tragicznych wydarzeń września 1939 roku, a delegacja młodzieży złożyła kwiaty w miejscach pamięci narodowej.

 

Więcej…
 
Dożynki Powiatowe PDF Drukuj

Delegacja naszej szkoły wraz z pocztem sztandarowym uczestniczyła w  XVIII Dożynkach Powiatowych,  które odbyły się 28 sierpnia 2016r. w Zalesiu. Obchody święta plonów poprzedziła Msza Dziękczynna z udziałem bpa Kazimierza Gurdy oraz bpa Antoniego Dziamianki. Po Mszy Św. odbył się uroczysty przemarsz korowodu dożynkowego, a następnie  rozpoczęła się część oficjalna dożynek: powitanie gości, wręczenie dożynkowego chleba, wystąpienia gości oraz prezentacja stoisk i wieńców dożynkowych gmin z terenu powiatu bialskiego. Nasze uczennice w strojach ludowych częstowały zebranych chlebem ze smalcem oraz ciepłym bigosem. Ponadto na naszym stoisku można było obejrzeć szkolne kroniki i foldery reklamowe przedstawiające bazę dydaktyczną i ofertę edukacyjną szkoły. Wszystkie gminy przygotowały piękne stoiska, na których można było spróbować regionalnych potraw, obejrzeć dzieła sztuki ludowej i zapoznać się z tradycją i kulturą polskiej wsi. W części artystycznej zaprezentowały się zespoły ludowe.  Gwiazdą wieczoru był zespół góralski TURNIOKI. Na zakończenie imprezy uczestnicy mogli się bawić przy muzyce zespołu ludowego „Spełnienia Marzeń”.

 

Więcej…
 
Zaproszenie na szkolenie na temat ASF PDF Drukuj

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. WINCENTEGO WITOSA

W LEŚNEJ PODLASKIEJ

SERDECZNIE ZAPRASZA

ROLNIKÓW I OSOBY ZAINTERESOWANE

NA SZKOLENIE DOTYCZĄCE

AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ – ASF

Szkolenie przeprowadzi dr Jacek Żmudzki

z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach

02 WRZEŚNIA 2016 r. godz. 10.00

sala wykładowa ZSCKR w Leśnej Podlaskiej

 
Informacja o pracy internatu PDF Drukuj

Wychowanków Internatu z Rodzicami zapraszamy
do przyjazdu w środę  31 sierpnia 2016 r.
Panie Wychowawczynie Internatu czekają na Was drodzy Uczniowie od godz. 1600.

Kolację przewidziano na godz. 1900.

 
Dożynki Gminno - Parafialne PDF Drukuj

W niedzielę 21 sierpnia 2016 r. dyrekcja, uczniowie i nauczyciele naszej szkoły wraz             z władzami, zaproszonymi gośćmi i mieszkańcami Gminy Leśna Podlaska świętowali zakończenie tegorocznych zbiorów na Dożynkach Gminno – Parafialnych.

Uroczystości dożynkowe poprzedziła Msza Św. w Bazylice Leśniańskiej pod przewodnictwem Przeora Ojca Marka Mogi, po której kolorowy korowód z wieńcami dożynkowymi przygotowanymi przez poszczególne sołectwa przemaszerował na plac przed Urzędem Gminy. W korowodzie uczestniczyła delegacja nauczycieli i uczniów naszej szkoły pod przewodnictwem Pani Dyrektor Anny Sęk.

Więcej…
 
WARSZTATY GWAROZNAWCZE PDF Drukuj

W dniach 3-6 sierpnia delegacja uczniów naszej szkoły pod opieką pani Magdaleny Niedźwiedź wzięła udział w warsztatach gwaroznawczych, które odbyły się w Augustowie. Spotkanie zostało zorganizowane przez Towarzystwo Kultury Języka jako część projektu „Dialog Pokoleń” w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Ojczysty – dodaj do ulubionych”. Podczas warsztatów uczniowie zaprezentowali wyniki badań językowych prowadzonych na terenie gminy Leśna Podlaska pod nadzorem pani Marty Wiczuk oraz historię współpracy Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa z Towarzystwem Kultury Języka. Uczestnicy projektu wysłuchali wykładów prof. Barbary Falińskiej, prof. Elżbiety Wierzbickiej-Piotrowskiej, prof. Józefa Kąsia oraz innych językoznawców, wzięli udział w badaniach terenowych podczas których prowadzili wywiady z najstarszymi mieszkańcami okolic Augustowa, uczyli się tańców i piosenek ludowych oraz poznawali zabytki miasta. W ramach integracji z innymi uczestnikami warsztatów odbyło się ognisko, podczas którego uczestnicy mogli wymienić się doświadczeniami związanymi z badaniami nad językiem. Ostatniego dnia pobytu delegacje szkół z Sejn, Miętnego, Dąbrowy Białostockiej, Grajewa i Wąsewa wzięły udział w grze terenowej mającej na celu poznanie zabytków Augustowa. Uczniowie mieli za zadanie odnaleźć 6 miejsc  posługując się mapą, ułożyć wiersz o Augustowie oraz wykazać się wiedzą na temat historii miasta. Podczas warsztatów uczniowie dowiedzieli się, jak sporządzać mapy językowe, jak przeprowadzać wywiady z informatorami oraz jak ważne jest badanie ginącego słownictwa. Spotkanie było jedynie jednym z punktów projektu, który będzie kontynuowany w nadchodzącym roku szkolnym.

 

Więcej…
 
Wizyta delegacji z Węgier i Francji w ZSCKR w Leśnej Podlaskiej PDF Drukuj

Po raz kolejny w ZSCKR w Leśnej Podlaskiej przebywali węgierscy nauczyciele i dyrektorzy szkół rolniczych z Panem Laszlo Davidoviczem – Dyrektorem Szkoły Rolniczej Bethlen Gabor a jednocześnie Prezesem Stowarzyszenia Południowe Węgry. Wizyta odbyła się w ramach programu Erasmus+, który realizuje ZSCKR w Leśnej Podlaskiej oraz Szkoła Rolnicza Bethlen Gabor na Węgrzech.

W dniach 03 – 08. 07. 2016 r. delegacja węgierska uczestniczyła m. in. w spotkaniu z Panem Rafałem Romanowskim – Podsekretarzem stanu w MRiRW, którego tematem była współpraca międzynarodowa szkół w zakresie staży i praktyk zawodowych uczniów i nauczycieli w ramach projektów unijnych, odwiedziła również Starostę Powiatu Bialskiego Pana Mariusza Filipiuka. Ponadto goście zwiedzili Stadninę Koni i Zamek Biskupi w Janowie Podlaskim, gospodarstwo agroturystyczne w Zaborku, Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania w Roskoszy oraz specjalistyczne gospodarstwa rolne w Gminie Leśna Podlaska.

Równocześnie 05. 07. 2016 r. odbyło się spotkanie z 30-osobową delegacją francuską z departamentu Deux – Sevres – przedstawicielami Stowarzyszenia na rzecz współpracy Gmin Gatine i Leśna Podlaska. W spotkaniu wziął udział Wójt Gminy Leśna Podlaska Pan Paweł Kazimierski. Goście zapoznali się z historią, kierunkami kształcenia, bazą dydaktyczną oraz doświadczeniami ZSCKR w Leśnej Podlaskiej w zakresie realizacji wymiany międzynarodowej uczniów i nauczycieli.

Więcej…
 
Doroczna Pielgrzymka Leśniaków PDF Drukuj

3.07.2016r. odbyła się XXXIV Pielgrzymka Leśniaków. Spotkanie w szkole zostało poprzedzone Mszą św. w Bazylice Leśniańskiej.

Pan Tomasz Demidowicz przygotował kolejny numer "Echa Leśniaków" w którym oprócz wspomnień, sprawozdań, artykułów, prezentacji sylwetek możemy przeczytać wiersz Henryka J. Kozaka "Przyjedziesz do Leśnej Podlaskiej"

jeszcze nie raz przyjedziesz
w upalne lipcowe przedpołudnie
do Leśnej Podlaskiej na umówioną
przez pamięć schadzkę
ze swoją młodością

ochoczo ze starczą zadyszką
wybiegnie z klasy
na drugim piętrze
pod czujnym wzrokiem nauczycieli
przemknie przez boisko
skryje się w zieleni parku
wydoroślej wreszcie - powie
to już prawie pół wieku
jak zdaliśmy maturę
i nie łudź się już nigdy
nie usiądziesz w tamtej ławce

jest chuda
z odstającymi łopatkami
i uśmiecha się ironicznie
ma twarz twojej pierwszej miłości
Teresy; Marysi a może Kaśki

jeszcze nie raz przyjedziesz
do Leśnej Podlaskiej żarliwie
pomilczeć przed ołtarzem
Przenajświętszej Leśniańskiej Panienki
i zmierzyć się ze swoją młodością

Fotogaleria pielgrzymki

 
Zakończenie roku szkolnego PDF Drukuj

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2015/2016, poprzedzona Mszą Św. w Bazylice Leśniańskiej, której przewodniczył Ojciec Przeor Marek Moga odbyła się 24 czerwca 2016 roku.

Część oficjalną uroczystości szkolnych rozpoczęła Pani Dyrektor Anna Sęk, która powitała Pana Stanisława Latka - Przewodniczącego Rady Rodziców, a także kadrę kierowniczą szkoły, wszystkich nauczycieli, pracowników, rodziców oraz uczniów obecnych na uroczystości. Pani Dyrektor podziękowała wszystkim nauczycielom, wychowawcom i pracownikom szkoły za tegoroczną pracę, a uczniom pogratulowała uzyskanych wyników w nauce. Złożyła także życzenia udanego i bezpiecznego wypoczynku wakacyjnego, a także odnalezienia wewnętrznego spokoju.

Podczas uroczystości zostały wręczone świadectwa z wyróżnieniem uczniom, którzy uzyskali średnią ocen powyżej 4,75, a także listy pochwalne za wyniki w nauce, pracę na rzecz szkoły i klasy oraz sukcesy w olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych. Odczytano również listę uczniów , którzy otrzymali Stypendium Dyrektora Za dobrze wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe  w II okresie roku szkolnego 2015/2016 . Najwyższą średnią ocen 4,87 i wzorowe zachowanie uzyskał Patryk Zieniuk uczeń III klasy Technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa. Pani Kierownik praktycznej nauki zawodu  Honorata Godlewska  poinformowała, że Patryk Zieniuk został zgłoszony przez Radę Pedagogiczną jako kandydat do Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2016/2017.

W imieniu Samorządu Uczniowskiego głos zabrała Magdalena Stolarek, która podziękowała Dyrekcji, nauczycielom, wychowawcom i pracownikom szkoły za trud włożony w kształcenie i wychowanie. Jako wyraz wdzięczności uczniowie wręczyli kwiaty. W imieniu  rodziców podziękowania za miniony rok szkolny i życzenia udanego odpoczynku złożył Pan Stanisław Latek .

Uroczystość zakończenia roku szkolnego uświetnił występ zespołu wokalno-instrumentalnego „Takt” pod opieką Pana Sławomira Bartniczuka. Po części oficjalnej  Pan Andrzej Kalinowski  przeprowadził  szkolenie BHP na temat bezpiecznego wypoczynku w okresie wakacji.

Na zakończenie uczniowie spotkali się ze swoimi wychowawcami w zespołach klasowych.

Życzymy wspaniałych wakacji.! Do zobaczenia we wrześniu!

Więcej…
 
Dzień Otwartych Drzwi w Grabanowie PDF Drukuj

W niedzielę, 12 czerwca 2016r. uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Leśnej Podlaskiej wraz z dyrekcją i opiekunami uczestniczyli w Dniu Otwartych Drzwi Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, Zespołu Doradztwa Rolniczego w Białej Podlaskiej z siedzibą w Grabanowie.

Nasza szkoła przygotowała stoisko promocyjno – informacyjne.  Przedstawiliśmy bogatą ofertę edukacyjną szkoły połączoną z prezentacją albumów ze zdjęciami i  prezentacją multimedialną o szkole. Odwiedzającym stoisko rozdawaliśmy  ulotki informacyjne, zachęcając do podjęcia nauki w naszej szkole.

Ponadto uczennice Technikum kształcącego w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych ubrane w stroje ludowe częstowały gości ciasteczkami upieczonymi podczas zajęć praktycznych w szkolnej kuchni oraz kanapkami z pysznym smalcem i pastą twarogową.

Podczas imprezy, rozpoczętej uroczystą Mszą Świętą, ogłoszono wyniki konkursów "Agroliga 2016" i "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne". Prezentowano również nowoczesne maszyny i urządzenia rolnicze. Odbywały się też kiermasze produktów pszczelarskich i regionalnych, a także można było podziwiać występy zespołów ludowych. Organizatorzy zatroszczyli się również o liczne zabawy dla dzieci, a dorośli mogli skorzystać z doradztwa branżowego.

 

Więcej…
 
Dzień Roślin Strączkowych w ZSCKR w Leśnej Podlaskiej PDF Drukuj

Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła rok 2016 Międzynarodowym Rokiem Roślin Strączkowych. Do podejmowania działań promujących to wydarzenie została wyznaczona Światowa Organizacja ds. Wyżywienia i Rolnictwa przy ONZ.

Głównym założeniem programu jest podniesienie świadomości społecznej w zakresie korzyści związanych z włączaniem roślin strączkowych do żywienia ludzi i zwierząt oraz przybliżenie znaczenia tych roślin dla środowiska, płodozmianu oraz ograniczania emisji gazów cieplarnianych.

ZSCKR w Leśnej Podlaskiej włączył się do w/w przedsięwzięcia zakładając na wiosnę poletka demonstracyjne prezentujące różne odmiany łubinów, bobików, grochów, wyki i mieszanek traw. Kolejnym krokiem była organizacja Dnia Roślin Strączkowych, który odbył się 08 czerwca 2016 r.

Więcej…
 
Międzynarodowa wymiana młodzieży - ZSCKR w Leśnej Podlaskiej. PDF Drukuj

W ramach zawartych porozumień o współpracy pomiędzy Zespołem  Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej a Państwowym Rolniczym Zawodowo-Technicznym Koledżem w Wysokiem na Białorusi i Państwowym Zawodowym Liceum Produkcji Rolnej w Iwacewiczach w dniach 06 – 10. 06. 2016 r. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej gościł sześcioosobową grupę młodzieży z Państwowego Zawodowego Liceum Produkcji Rolnej w Iwacewiczach wraz z zastępcą dyrektora Panem Michaiłem Aleksiejewiczem Suchanem oraz siedmiu uczniów z Państwowego Zawodowo – Technicznego Koledżu w Wysokiem na Białorusi pod opieką Pani pedagog Iriny Aleksandrownej Romaniuk.

Więcej…
 
Eliminacje Centralne XL Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. PDF Drukuj

Pod patronatem Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, w dniach 03-04.06.2016 r.  w ZSRCKU w Trzciance, odbyły się  Eliminacje Centralne XL Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.
Jubileuszowe zmagania uświetniła  obecność wielu  gości, jednak najważniejsi byli  uczniowie, którzy stanęli do teoretycznego testu oraz zadań praktycznych sprawdzających wiedzę z określonych bloków tematycznych. Nasza szkołę reprezentował Maciej Rypina uczeń klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik w bloku: produkcja zwierzęca.

Niestety nie udało się Maciejowi zdobyć miejsca na podium, ale i tak  jesteśmy z niego dumni.

Więcej…
 
MIĘDZYNARODOWY ROK ROŚLIN STRĄCZKOWYCH PDF Drukuj

 

 

MIĘDZYNARODOWY ROK ROŚLIN STRĄCZKOWYCH

 

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej
serdecznie zaprasza

na Dzień Roślin Strączkowych, który odbędzie się 08 czerwca 2016r.
w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej.

Dyrektor ZSCKR w Leśnej Podlaskiej

Anna Maria Sęk

Program:

9.00 – 9.20  Powitanie uczestników mgr inż. Anna Maria Sęk – Dyrektor ZSCKR w Leśnej Podlaskiej

Wprowadzenie do tematyki szkolenia mgr inż. Marek Łucewicz – nauczyciel ZSCKR w w Leśnej Podl.

9.20 – 10.00 „Rola i znaczenie roślin strączkowych w płodozmianie” prof. Jerzy Księżak – IUNG  Puławy

10.00 – 10.40 „Wykorzystanie roślin bobowatych w żywieniu zwierząt, zalety koncentratów białkowych w paszach i diecie człowieka” dr Eliza Gaweł – IUNG Puławy

10.40 – 11.00 „Spostrzeżenia praktyczne z uprawy soi na Zamojszczyźnie” – dr inż. Arkadiusz Artyszak – SGGW Warszawa

11.00 – 11.30 „Lista odmian zalecanych roślin strączkowych” dr Wojciech Mikulski – IGR-PAN Poznań

11.30 – 11.50 Przerwa kawowa

Prezentacja polowa na poletkach doświadczalnych ZSCKR w Leśnej Podlaskiej

12.00 – 13.30 „Nowe trendy w agrotechnice roślin strączkowych” – prof. dr hab. Jerzy Szukała – Uniwersytet Przyrodniczy Poznań

13.30 – 15.00 Pokaz praktyczny maszyn zielonkowych – P.U.H. Agrotechnika Maszyny Rolnicze Krzysztof Laszuk

 

 


Strona 7 z 37

 • 1.JPG
 • 1a.JPG
 • 1b.jpg
 • 1c.JPG
 • 1d.JPG
 • 1e.JPG
 • 1f.JPG
 • 1g.JPG
 • 1h.JPG
 • 1i.JPG
 • 1j.JPG
 • 1k1.JPG
 • 1k2.JPG
 • 1k3.JPG
 • 1k4.JPG
 • 1k5.JPG
 • 1k6.JPG
 • 1k7.JPG
 • 1k8.JPG
 • 1k9.JPG
 • 20.JPG
 • 21.JPG
 • 22.JPG
 • 23.JPG
 • 23a.jpg
 • 24.jpg
 • 25.JPG
 • 26.JPG
 • 27.JPG
 • 28.jpg
 • 29.JPG
 • 30.JPG
 • 31.JPG
 • 32.JPG
 • 33.JPG
 • 33a.JPG
 • 33b.JPG
 • 33c.JPG
 • 34.JPG
 • 35.JPG
 • 36.JPG
 • 36a.JPG
 • 37.JPG
 • 38.JPG
 • 39.jpg
 • 39a.jpg
 • 39b.jpg
 • 40.jpg
 • 41.JPG
 • 42.jpg
 • 43.JPG
 • 44.jpg
 • 45.jpg
 • 46.JPG
 • 47.JPG
 • 48.JPG
 • 50.jpg
 • 51.JPG
 • 52.JPG
 • 53.JPG
 • 54.JPG
 • 55.JPG
 • 56.JPG
 • 57.jpg
 • 58.jpg
 • 59.JPG
 • 60.JPG
 • 60a.JPG
 • 61.JPG
 • 62.JPG
 • 63.jpg
 • 64.jpg
 • 65.JPG
 • 66.JPG
 • 67.JPG
 • 67a.JPG
 • 67b.JPG
 • 68.jpg
 • 69.jpg
 • 70.jpg
 • 71.jpg
 • 72.jpg
 • 73.jpg
 • 73a.jpg
 • 74.JPG
 • 75.JPG
 • 76.JPG
 • 77.JPG
 • 78.JPG

Od roku 2007 Szkoła  prowadzona jest przez Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi


KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY

Aktualności
Plan zajęć