Warsztaty naukowe dla młodzieży PDF Drukuj

W ramach współpracy szkoły z Uniwersytetem Przyrodniczo - Humanistycznym w Siedlcach 21 marca 2017 roku odbyły się warsztaty naukowe dla uczniów naszej szkoły.

Uczniowie klas I, II i III Technikum w zawodzie żywienia i usług gastronomicznych uczestniczyli w zajęciach nt:

 1. Badanie zawartości konserwantów w żywności i wpływ na zdrowie- mgr inż. Agnieszka Decyk-Chęcel,
 2. Badanie sensoryczne żywności- mgr inż. Katarzyna Ługowska.

Natomiast uczniowie klas II i III Technikum w zawodzie mechanizacji rolnictwa w zajęciach nt:

 1. Badanie próbek gleby na zawartość składników pokarmowych NPK- prof. nzw. dr hab. Marcin Becher,
 2. Badanie i ocena wartości odżywczych pasz treściwych i objętościowych- dr inż. Anna Milczarek.

Na zakończenie spotkania przedstawiciele uczelni przedstawili ofertę edukacyjną UPH w Siedlcach.

Zorganizowane warsztaty były doskonałą okazją do pogłębienia wiedzy teoretycznej i zdobycia praktycznych umiejętności zawodowych.

Więcej…
 
,, Gatunki, typy użytkowe i rasy zwierząt gospodarskich'' - wykład PSW PDF Drukuj

W ramach współpracy ZSCKR w Leśnej Podlaskiej z Państwową Szkołą Wyższą w Białej Podlaskiej w dniu 17 marca 2017 r. odbył się wykład Pana prof. dr hab. Stanisława Kondrackiego na temat: ,, Gatunki, typy użytkowe i rasy zwierząt gospodarskich''.

W wykładzie uczestniczyli słuchacze II i III semestru kwalifikacyjnych kursów zawodowych R.3 – prowadzenie produkcji rolniczej oraz uczniowie klas: II, III technik mechanizacji rolnictwa oraz IV technik rolnik.

Po interesującym wykładzie goście przedstawili działalność i ofertę edukacyjną uczelni.

Więcej…
 
Wyjazd na Targi Techniki Rolniczej AGROTECH do Kielc PDF Drukuj

Grupa 36 uczniów Technikum kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa wyjechała wraz z opiekunami  17 marca 2017 r. na XXIII Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH do Kielc. Na targach, jak co roku, można było obejrzeć nowoczesny sprzęt dla rolnictwa oraz gospodarki leśnej, m.in. ciągniki rolnicze, kombajny zbożowe, prasy, maszyny do zbioru zielonek, maszyny do zrywki i obróbki drewna. Podczas wielogodzinnego zwiedzania targów uczniowie wykazywali ogromne zainteresowanie sprzętem. Przemierzając rozległe hale wystawowe, wielokrotnie zasiadali w kabinach nowoczesnych ciągników rolniczych, zadawali pytania wystawcom, opisywali swoje spostrzeżenia. Zwiedzanie targów Agrotech  jest bardzo cenną alternatywną  formą edukacji uczniów szkół rolniczych. Wzbogaceni wiedzą i pełni wrażeń wróciliśmy wieczorem do szkoły.

 

Więcej…
 
"Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych" PDF Drukuj

Wiedza o ubezpieczeniach społecznych nie tylko pomaga w życiu, ale może także umożliwić wygranie ciekawych nagród. Przekonali się o tym 14 marca 2017r. uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z Lubelszczyzny. W Instytucie Informatyki UMCS odbył się wojewódzki finał olimpiady "Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych". Wydarzenie zorganizowano w ramach umowy podpisanej pomiędzy Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Leśnej Podlaskiej reprezentowali uczniowie: z klasy I Technikum kształcącego w zawodzie technik  mechanizacji rolnictwa i agrotroniki : Adrian Adamiuk , Andrzej Bogusz i Michał Harasimiuk.

W etapie wojewódzkim wzięło udział dwadzieścia  3-osobowych zespołów ze szkół ponadgimnazjalnych  z całego województwa lubelskiego.  Najlepsze okazały się uczennice Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie. Zwycięska drużyna weźmie udział w etapie centralnym organizowanym w Warszawie. Nasza drużyna uzyskała 9 wynik w województwie lubelskim.

Olimpiada „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” jest organizowana w ramach projektu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Lekcje z ZUS”. Projekt edukacyjny składa się z czterech tematów zajęć: „Świadomy zawsze ubezpieczony”,  „Płacisz i masz, czyli co Ci się należy, gdy płacisz składki”, „Emerytura - twoja przyszłość w Twoich rękach”, „e-ZUS, czyli firma pod ręką”. Wszystkie materiały dydaktyczne do zajęć zapewnia Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Gratulujemy osiągniętego wyniku

 
Rekolekcje Wielkopostne PDF Drukuj

Rekolekcje Wielkopostne w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa odbyły się w dniach 14 – 16.03.2017r. Dzięki staraniom szkolnego katechety o. Marcina Oparcika program tegorocznych rekolekcji był bardzo bogaty.

We wtorek 14.03. 2017r. uczniowie naszej szkoły spotkali się z trzeźwiejącymi alkoholikami z Chełma. Spotkanie przebiegało pod hasłem: Uzależnienia – skutki i wpływ na ludzki organizm. Gdzie szukać pomocy? Następnie zespół teatralny, pracujący pod kierunkiem pani Marty Wiczuk, zaprezentował spektakl pod tytułem Współczesna interpretacja sądu nad prawdą. Oskarżenie nieśmiertelnego.

We środę 15.03. 2017r. odbyło się bardzo interesujące spotkanie z Panem Dariuszem Kowalskim aktorem Teatru Nowego w Łodzi. Temat spotkania był następujący: Dojrzewanie do życia w rodzinie. Budowanie ojcostwa i macierzyństwa. Na czym polega rodzicielstwo.

Po spotkaniu z szanownym gościem młodzież pod opieką nauczycieli udała się do Bazyliki Leśniańskiej, gdzie uczestniczyła w Drodze Krzyżowej i Mszy Świętej celebrowanej przez o. Marcina Oparcika. Oprawę muzyczną zarówno Drogi Krzyżowej jak i Mszy Świętej przygotował szkolny zespół TAKT pracujący po opieką Pana Sławomira Bartniczuka.

We czwartek 16.03.2017r. młodzież spotkała się z psychologiem – Panią Bogumiłą Fedoruk. Pani psycholog rozmawiała z uczniami na temat: Jak kształtować człowieka wartościowego, szlachetnego i wolnego od uzależnień. Następnie młodzież uczestniczyła we Mszy Świętej w Bazylice.

Każdy rekolekcyjny dzień kończył się spotkaniem wychowanków internatu z gośćmi odwiedzającymi naszą szkołę.

Uczniowie naszej szkoły brali aktywny udział w rekolekcyjnych spotkaniach i modlitwach.

Uczestnicy tegorocznych Rekolekcji Wielkopostnych na pewno zostali wzmocnieni i ubogaceni duchowo.

 

Więcej…
 
Dzień Otwarty PSW PDF Drukuj

Korzystając z zaproszenia Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej na Dzień Otwarty, który odbył się 15 marca 2017r. wychowawcy wraz z uczniami klas maturalnych odwiedzili bialską uczelnię.
Program Dnia Otwartego był bardzo bogaty. Otwarcia i powitania gości dokonał Pan Rektor Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej prof. zw. dr hab. Józef Bergier. Dokonano prezentacji  bazy dydaktycznej oraz oferty edukacyjnej uczelni. Następnie grupa naszych uczniów pod opieką pracowników uczelni oraz studentów zwiedziła Bibliotekę Akademicką PSW, Centrum EKO-AGRO-TECH, Centrum Badań nad Innowacjami oraz Dom Studenta i Halę Sportową. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z wyposażeniem laboratoriów uczelni i wziąć udział m.in. w zajęciach teoretyczno-praktycznych z obsługi analizatora całego ziarna Infratec 1421 i zajęciach pokazowych z obsługi mikroskopu optycznego Nikon Ecluipse E200 oraz mikroskopu konfokalnego Nikon C2Si, poznali między innymi zasadę działania oraz zastosowanie tunelu aerodynamicznego, stanowiska do badania pomp ciepła, zasadę działania drukarki 3D. Duże zainteresowanie zwłaszcza wśród męskiej części wycieczki wzbudziła możliwość uczestniczenia w badaniu diagnostycznym pojazdu z wykorzystaniem systemu OBD II oraz nowoczesnej hamowni.

Składamy serdeczne podziękowanie Władzom Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej za zaproszenie oraz miłe przyjęcie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Leśnej Podlaskiej na Dzień Otwarty Uczelni.

Więcej…
 
Uczestnictwo ZSCKR w III edycji „Targów Edukacyjnych” w Łomazach PDF Drukuj

Dnia 13 marca 2017r. w Gimnazjum im. Unitów Podlaskich w Łomazach odbyła się III edycja " Targów Edukacyjnych". Uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Leśnej Podlaskiej  wraz z opiekunami panią Renatą Sikorą  i panią Iwoną  Chibowską wzięli czynny udział w tym wydarzeniu rozpoczynając tym samym pracowity okres promocji naszej szkoły w środowisku lokalnym i nie tylko. Przygotowaliśmy stoisko promocyjno – informacyjne, na którym zaprezentowaliśmy bogatą ofertę edukacyjną szkoły połączoną z prezentacją albumów ze zdjęciami i  prezentacją multimedialną o szkole. Odwiedzającym stoisko rozdawaliśmy  ulotki informacyjne, zachęcając do podjęcia u nas nauki.

Na naszym stoisku można było także obejrzeć foldery reklamowe przedstawiające bazę dydaktyczną i ofertę edukacyjną szkoły.

Ponadto uczniowie naszej szkoły częstowali gości słodkimi specjałami upieczonymi podczas zajęć praktycznych w szkolnej kuchni przez uczniów Technikum kształcącego w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych.

Oferta edukacyjna skierowana była do uczniów gimnazjów klas III i ich rodziców.

Jesteśmy przekonani, że taka forma prezentacji może pomóc naszym gimnazjalistom w dokonaniu świadomego wyboru drogi edukacyjnej.

Więcej…
 
IX Konkurs Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie – etap szkolny PDF Drukuj

Eliminacje do IX Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej odbyły się 10.03.2017r. Do konkursu zgłosiło się 16 osób z różnych klas szkoły:

I BT – 2 osoby

II BT – 7 osób

III BT – 6 osób

IV BT – 1 osoba

Konkurs obejmował zagadnienia z zakresu zasad bezpieczeństwa pracy we wszystkich działach rolnictwa ustanowionych przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Komisja konkursowa w składzie:

- Honorata Godlewska – Kierownik Praktycznej Nauki Zawodu w ZSCKR w Leśnej Podlaskiej

- Dorota Wojcieszuk – inspektor Placówki Terenowej KRUS w Białej Podlaskiej

- Andrzej Kalinowski – nauczyciel ZSCKR w Leśnej Podlaskiej,

Zakwalifikowała do etapu centralnego uczniów: Andrzeja Bogusza, a jako rezerwowego zakwalifikowała Kacpra Nowickiego.

Zwycięzca szkolnego etapu konkursu otrzymał nagrodę rzeczową, fundatorem której jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Białej Podlaskiej.

Etap centralny odbędzie się 20.04.2017r. w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na Wydziale Inżynierii Produkcji.

Więcej…
 
DZIEŃ OTWARTY Z WYDZIAŁEM PRZYRODNICZYM PDF Drukuj

W czwartek, 09 marca uczniowie klas trzecich kształcących w zawodach technik mechanizacji rolnictwa i technik żywienia i usług gastronomicznych wzięli udział w panelach edukacyjnych zorganizowanych w ramach „ Dnia otwartego z Wydziałem Przyrodniczym” przez Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Młodzież została podzielona na grupy i uczestniczyła w zajęciach dotyczących pierwszej pomocy, znaczenia pszczoły miodnej w środowisku naturalnym, oznaczania składu chemicznego materiału pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, żywienia, badań środowiska i gleby oraz tresury zwierząt. Zajęcia miały formę zarówno warsztatów oraz wykładów i zostały zorganizowane w taki sposób, by każda grupa mogła uczestniczyć we wszystkich spotkaniach. Uczniowie podczas wyjazdu mieli okazję zapoznać się z funkcjonowaniem uniwersytetu oraz zasadami rekrutacji na studia. Wyjazd do Siedlec był kolejnym elementem potwierdzającym owocną współpracę pomiędzy Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej a Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach.

Więcej…
 
Dzień Kobiet PDF Drukuj

Jak co roku, w naszej szkole  hucznie obchodziliśmy „Dzień Kobiet”. Już na pierwszej godzinie lekcyjnej przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, złożyli życzenia wszystkim przedstawicielkom płci pięknej. Panie otrzymały również słodkie upominki.

Podczas dużej przerwy w stołówce internatu odbyło się spotkanie, podczas którego uczniowie złożyli  życzenia i wręczyli kwiaty:  Dyrekcji, kadrze kierowniczej, gronu pedagogicznemu oraz wszystkim pracownicom szkoły. Klasa III PT kształcąca w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych pod opieką Pani Doroty Szwed przygotowała zebranym poczęstunek. Pani Dyrektor złożyła życzenia również Panom, z okazji zbliżającego się „Dnia Mężczyzny”, który jest obchodzony 10 marca.

Więcej…
 
Finał ogólnopolskiego konkursu „Bliżej Pszczół" PDF Drukuj

W dniach 1 – 2 marca 2017 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbył się finał pierwszego ogólnopolskiego konkursu wiedzy o pszczołach miodnych „Bliżej pszczół”. Naszą szkołę reprezentował uczeń klasy IV w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa Patryk Zieniuk.

Konkurs składał się z dwóch części:

w  pierwszej uczniowie pisali test składający się z 18 pytań, w drugiej praktycznej części należało prawidłowo rozpoznać rośliny miododajne, elementy budowy pszczoły, sprzęt wykorzystywany w gospodarce pasiecznej oraz gatunki miodu po uprzedniej degustacji.

Niestety nie udało się Patrykowi zająć miejsca w czołowej trójce, ale zdobyte doświadczenie i przetarte szlaki z pewnością zachęcą uczniów naszej szkoły do udziału w konkursie w przyszłym roku. Wszyscy uczestnicy konkursu oraz opiekunowie otrzymali upominki.

Organizatorzy zaplanowali także konferencję naukową pt. „Pszczoła w mieście”, podczas której uczestnicy konkursu i opiekunowie mogli wysłuchać wykładów na temat:

„Pszczoła w relacjach międzysąsiedzkich”

„Rośliny inwazyjne a pożytki pszczele – problemy bioróżnorodności”

„Owady roślinożerne w mieście źródłem pożytków pszczelich”

„Kondycja rodziny pszczelej KUL, wyniki badań miodu miejskiego”.

Dzięki skupieniu na tematyce wykładów i śmiałości Patrykowi udało się wywalczyć nagrodę dla najbardziej aktywnego uczestnika.

 
ZAJĘCIA WARSZTATOWE DLA MŁODZIEŻY PDF Drukuj

W ramach współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie 28 lutego 2017 roku uczniowie klasy II, III i IV Technikum kształcącego w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych uczestniczyli w warsztatach naukowo – dydaktycznych pt. „Pęczki pachnących ziół” oraz „Rośliny kosmetyczne – praktyczne wykonanie kosmetyków” organizowanych przez Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.  Warsztaty przeprowadzili pracownicy naukowi uczelni Pani dr Grażyna Zawiślak z Katedry Warzywnictwa i Roślin Leczniczych oraz Pani dr hab. Mirosława Chwil z Katedry Botaniki.

Celem warsztatów było zapoznanie młodzieży z różnymi rodzajami ziół i ich zastosowaniem w kosmetyce. Uczniowie mieli również okazję samodzielnie wykonać kosmetyki – kule musujące do kąpieli oraz balsamy do ust. Na zakończenie wszyscy uczniowie biorący udział w spotkaniu otrzymali certyfikaty uczestnictwa w warsztatach.

Przy okazji spotkania goście przedstawili również działalność lubelskiej uczelni, scharakteryzowali poszczególne kierunki kształcenia oraz zapoznali z zasadami rekrutacji.

Wizyta przedstawicieli uczelni w naszej szkole była doskonałą okazją do doskonalenia procesu dydaktycznego oraz popularyzowania nauki. Składamy serdeczne podziękowania Władzom i Pracownikom Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie za przekazanie młodzieży cennych wiadomości i umiejętności.

Więcej…
 
Współpraca z Uniwersytetem Przyrodniczo - Humanistycznym w Siedlcach PDF Drukuj

W ramach umowy o współpracy podpisanej przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej i Uniwersytetu Przyrodniczo - Humanistycznego w Siedlcach 22 lutego 2017r. odbyło się spotkanie uczniów klas IV Technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa, technik rolnik i technik żywienia i usług gastronomicznych z pracownikami uczelni.

Goście przybliżyli  tegorocznym maturzystom działalność siedleckiej uczelni, scharakteryzowali poszczególne kierunki kształcenia oraz zapoznali z zasadami rekrutacji. Nasi uczniowie zostali również zaproszeni na Dni Otwarte Uczelni.

Więcej…
 
WALENTYNKI W SZKOLE PDF Drukuj

W naszej szkole, jak co roku świętowaliśmy Dzień Zakochanych. Samorząd Uczniowski zorganizował z tej okazji pocztę walentynkową, a 14 lutego podczas przerw uczniowie mogli posłuchać piosenek o miłości przez szkolny radiowęzeł. W czwartek, 16 lutego młodzież  bawiła się na dyskotece walentynkowej. Zabawa została zorganizowana z inicjatywy przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego. O oprawę muzyczną i przygotowanie sali zadbali: Patryk Kozak, Adrian Kozak, Patryk Zahor, Konrad Taruc i Sebastian Chaciewicz. Dyskoteka była okazją do wspólnego spędzenia czasu oraz oderwania się od problemów dnia codziennego.

Więcej…
 
143 ROCZNICA URODZIN WINCENTEGO WITOSA PDF Drukuj

„Prawdę mówić! Prawdą się kierować! Prawdy żądać! Prawdy dochodzić!” - te słowa Wincentego Witosa stały się mottem uroczystego apelu z okazji 143 rocznicy urodzin Patrona naszej szkoły, który odbył się 03 lutego 2017 r. Uczniowie klas pierwszych przygotowali montaż słowny poświęcony życiu i działalności Wincentego Witosa, złożyli kwiaty i zapalili znicze pod pomnikiem Patrona.

Na apelu odbył się także XXII finał konkursu „Wincenty Witos - patron mojej szkoły”. Zwyciężyła drużyna klasy I  Technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. Uczeń klasy I BT Andrzej Bogusz wygrał indywidualny finał konkursu, drugie miejsce zajęła  Emilia Waszczuk uczennica klasy I PT, a miejsce III przypadło Adrianowi Adamiukowi uczniowi  klasy I BT.  Laureaci konkursu otrzymali z rąk pani wicedyrektor Beaty Kalwarczyk-Warpas nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców. Apel i konkurs przygotowała młodzież pod opieką p. Danuty Kacik.

Więcej…
 
STUDNIÓWKA 2017 PDF Drukuj

„Obłoki mnie ulicą niosą
Śpiewam radosną pieśń zachwytu
Szalona radość mnie prowadzi
I jestem już u marzeń szczytu”

W piękny, zimowy wieczór 14 stycznia 2017 roku uczniowie klas maturalnych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej wraz ze swoimi partnerami, nauczycielami i zaproszonymi gośćmi bawili się na tradycyjnej zabawie studniówkowej.

 

Więcej…
 


Strona 4 z 37

 • 1.JPG
 • 1a.JPG
 • 1b.jpg
 • 1c.JPG
 • 1d.JPG
 • 1e.JPG
 • 1f.JPG
 • 1g.JPG
 • 1h.JPG
 • 1i.JPG
 • 1j.JPG
 • 1k1.JPG
 • 1k2.JPG
 • 1k3.JPG
 • 1k4.JPG
 • 1k5.JPG
 • 1k6.JPG
 • 1k7.JPG
 • 1k8.JPG
 • 1k9.JPG
 • 20.JPG
 • 21.JPG
 • 22.JPG
 • 23.JPG
 • 23a.jpg
 • 24.jpg
 • 25.JPG
 • 26.JPG
 • 27.JPG
 • 28.jpg
 • 29.JPG
 • 30.JPG
 • 31.JPG
 • 32.JPG
 • 33.JPG
 • 33a.JPG
 • 33b.JPG
 • 33c.JPG
 • 34.JPG
 • 35.JPG
 • 36.JPG
 • 36a.JPG
 • 37.JPG
 • 38.JPG
 • 39.jpg
 • 39a.jpg
 • 39b.jpg
 • 40.jpg
 • 41.JPG
 • 42.jpg
 • 43.JPG
 • 44.jpg
 • 45.jpg
 • 46.JPG
 • 47.JPG
 • 48.JPG
 • 50.jpg
 • 51.JPG
 • 52.JPG
 • 53.JPG
 • 54.JPG
 • 55.JPG
 • 56.JPG
 • 57.jpg
 • 58.jpg
 • 59.JPG
 • 60.JPG
 • 60a.JPG
 • 61.JPG
 • 62.JPG
 • 63.jpg
 • 64.jpg
 • 65.JPG
 • 66.JPG
 • 67.JPG
 • 67a.JPG
 • 67b.JPG
 • 68.jpg
 • 69.jpg
 • 70.jpg
 • 71.jpg
 • 72.jpg
 • 73.jpg
 • 73a.jpg
 • 74.JPG
 • 75.JPG
 • 76.JPG
 • 77.JPG
 • 78.JPG

Od roku 2007 Szkoła  prowadzona jest przez Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi


KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY

Aktualności
Plan zajęć