Zajęcia praktyczne w Zaczopkach PDF Drukuj

W ramach zajęć praktycznych klasa III Technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa pod opieką Pana Karola Żurkowskiego w dniu 22.03.2016r. odwiedziła specjalistyczne gospodarstwo rolne „AgroFarm” w Zaczopkach należące do Pana Macieja Pietraszuka.

Podczas wyjazdu klasa zrealizowała temat: Naprawa uszkodzonych podzespołów ciągnika rolniczego, pojazdu samochodowego i przyczepy rolniczej, wynikający z podstawy programowej. Uczniowie brali udział w pracach polegających na kompletowaniu silnika ciągnika Ursus 1212, naprawie mechanizmu różnicowego tylnego mostu ciągnika siodłowego Scania, układu paliwowego ciągnika Case.

Wizyta w gospodarstwie była dla młodzieży doskonałą okazją na poszerzenie swoich kompetencji i umiejętności zawodowych.

Więcej…
 
Życzenia PDF Drukuj

 

 
Prezentacja urządzeń GPS przez przedstawicieli ARiMR PDF Drukuj

Pomiędzy wieloma, różnorodnymi systemami pozwalającymi rolnikowi lub maszynie rolniczej określić położenie na powierzchni pola znaczącą rolę odgrywają łatwo dostępne systemy GPS. Stosowanie tych urządzeń, po raz kolejny, przybliżyli nam przedstawiciele Biura Kontroli na Miejscu Lubelskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w osobach:

- Pan Sławomir Rzewuski - Naczelnik Wydziału ds. Kontroli Terenowych,
- Pan Karol Kwit - Starszy Specjalista,
- Pan Adam Walicki - Specjalista.

21 marca 2016 roku, młodzież zapoznała się z zakresem działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a także z możliwościami jakie daje nam nowoczesna technologia GPS, m.in. różnymi technikami pomiaru gruntów. Przedstawiciele Agencji zaprezentowali działanie ogólnodostępnych aplikacji wykorzystywanych podczas zadań realizowanych w ramach kontroli na miejscu, omówili i przekazali naszej szkole wielofunkcyjne urządzenia GPS, z których młodzież będzie korzystała na zajęciach praktycznych. Na zakończenie spotkania Pani Dyrektor Anna Sęk podziękowała przedstawicielom Biura za ciekawą prezentację i dotychczasową współpracę oraz złożyła życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych.

Więcej…
 
Konkurs na najpiękniejszą palmę wielkanocną PDF Drukuj

Niedziela Palmowa od wielu lat  połączona jest z konkursem na najpiękniejszą  palmę wielkanocną. Nasza szkoła co roku przygotowuje uczestniczy w konkursie i angażuje się w obchody uroczystości. W tym roku palmę przygotowały uczennice klasy IV HT pod kierunkiem Pani Agaty Naumiuk. Delegacja uczniów pod opieką Pani Katarzyny Chwedczuk i Pani Magdaleny Niedźwiedź wzięła udział w uroczystej Mszy Świętej pod przewodnictwem przeora ojca Jana Tyburczego,  a później przystąpiła do konkursu. Ostatecznie Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego zajął trzecie miejsce ustępując jedynie palmom Przygotowanym przez Zespół Placówek Oświatowych i  Przedszkole Samorządowe. Wszyscy uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni.

Więcej…
 
„Ocalić resztki gwary...” - projekt „Dialog pokoleń” PDF Drukuj

„Dialog pokoleń” to projekt realizowany przez Towarzystwo Kultury Języka w ramach programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych”, ogłoszonego przez Narodowe Centrum Kultury. Celem projektu jest ocalanie od zapomnienia resztek gwary, która zachowała się w języku mieszkańców polskich wsi.

W naszej szkole 16 marca gościliśmy językoznawców zaangażowanych w realizację projektu. Gości serdecznie powitała Pani dyrektor Anna Maria Sęk. Spotkanie miało charakter warsztatów. Z zadaniami, jakie czekają nauczycieli i uczniów współpracujących w ramach projektu, zapoznała uczestników warsztatów Pani prof. dr hab. Barbara Falińska. Okazało się, że uczniowie będą przeprowadzali badania kwestionariuszowe, wyniki tych badań  zostaną wykorzystane - każde zapisane przez uczniów słowo gwarowe będzie umieszczone na mapie regionu.

Natomiast Pan prof. dr hab. Józef Porayski-Pomsta rozmawiał z uczniami o roli języka w życiu każdego z nas i o pułapkach, jakie stwarza czasami mówiącym i piszącym. Przedstawił także cele działalności Towarzystwa Kultury Języka.

Na zakończenie warsztatów Pani prof. dr hab. Barbara Falińska przekazała naszej szkole - na ręce Pani dyrektor Anny Marii Sęk – dyktafon, który będzie wykorzystany do badań gwaroznawczych.

Spotkanie upłynęło w bardzo miłej atmosferze – uczestnicy warsztatów zrozumieli, że dialog pokoleń powinien trwać.

Więcej…
 
Targi AGROTECH Kielce PDF Drukuj

Grupa 33 uczniów z klas: IBTa, IPTb, IIBTa i IIBTb Technikum kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa wraz z nauczycielami uczestniczyła 18 marca 2016 r. w XXII edycji Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej AGOTECH w Kielcach - największej w Polsce  imprezy rolniczej organizowanej w halach.

Młodzież z wielkim zainteresowaniem zwiedzała hale wystawowe na których czołowi producenci i dystrybutorzy maszyn rolniczych prezentowali maszyny i urządzenia do uprawy, zbiorów i przechowywania plonów. Uczniowie mogli także obejrzeć urządzenia przydatne w gospodarstwach hodowlanych oraz maszyny z zakresu techniki leśnej. Zapoznali się również z szeroką gamą nawozów, nasion i środków ochrony roślin.

Wzbogacona wiedza na temat nowoczesnych rozwiązań w rolnictwie ułatwi młodzieży ich zastosowanie w praktyce.

 

Więcej…
 
„Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” PDF Drukuj

14.03.2016r. odbył się etap wojewódzki konkursu „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”.
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Leśnej Podlaskiej reprezentowali uczniowie: Patrycja Szymańczuk z klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu, Paweł Koszołko z klasy I Technikum kształcącego w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych i Mateusz Maciejuk z klasy I Technikum kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa.
Uczestnicy konkursu rozwiązali test wielokrotnego wyboru. Test obejmował 25 pytań, za które można było uzyskać maksymalnie 25 punktów. Stopień trudności poszczególnych pytań był zróżnicowany. Zadanie okazało się na tyle trudne, że żadna spośród drużyn nie odpowiedziała bezbłędnie. Najwyższy wynik uzyskali uczniowie II LO im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie zdobywając 22 punkty.
Do II etapu wojewódzkiego konkursu zakwalifikowało się 20 najlepszych szkół z województwa. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej z wynikiem 16 pkt uplasował się na- 11 miejscu. Warto zaznaczyć, że drużyna zajmująca 7 miejsce uzyskała taki sam wynik punktowy. O ostatecznej kolejności miejsc zadecydował czas ukończenia testu.

Gratulujemy osiągniętego wyniku


 
VIII Konkurs Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie - etap szkolny PDF Drukuj

W naszej szkole 10 marca 2016r. odbył się szkolny etap VIII Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie.

W eliminacjach uczestniczyło 15 -stu uczniów. Odpowiedzi uczniów oceniała komisja w składzie:

- Pan Marek Kuprianiuk - kierownik PT KRUS w Białej Podlaskiej

- Pani Dorota Wojcieszuk - St. Inspektor KRUS

- Pani Honorata Godlewska - kierownik praktycznej nauki zawodu ZSCKR w Leśnej Podlaskiej

- Pan Andrzej Kalinowski  - nauczyciel ZSCKR w Leśnej Podlaskie

Uczestnicy wykazali się szeroką wiedzą z zakresu zasad bezpiecznej pracy we wszystkich działach rolnictwa, przepisów i dobrych praktyk w tym zakresie oraz ochrony środowiska.

W konkursie zwyciężył Damian Blimel, uczeń klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa. Drugie miejsce zajął Patryk Kuszyński, uczeń klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik.

Finał Konkursu odbędzie się na Wydziale Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie.  Konkurs finałowy będzie obejmował rozwiązanie testu z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych.

 
III Powiatowy Przegląd Tradycji Wielkanocnych PDF Drukuj

Już po raz trzeci Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej, Wójt Gminy Sosnówka oraz Gminny Ośrodek Kultury w Sosnówce zorganizowali Powiatowy Przegląd Tradycji Wielkanocnych. Uroczystość odbyła się 13 marca o godz.12:00 w Szkole Podstawowej w Sosnówce i została objęta Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego - Sławomira Sosnowskiego.

Podczas uroczystości odbyły się konkursy na palmę, pisankę oraz stół wielkanocny, w których udział wzięli uczniowie naszej szkoły pod opieką pani Agaty Naumiuk.

W kategorii palma tradycyjna I miejsce zdobyła uczennica naszej szkoły - Dominika Kościuczyk z klasy IV technikum w zawodzie technik architektury krajobrazu.

Celem konkursu było poszerzenie wiedzy na temat polskich tradycji, technik wyrobu, materiałów, znaczenia palm i pisanek w kulturze ludowej oraz wymiany wiedzy na temat zanikającego zwyczaju własnoręcznego robienia palm i pisanek.

Serdecznie gratulujemy!

Więcej…
 
FINAŁ WOJEWÓDZKI OLIMPIADY MŁODYCH PRODUCENTÓW ROLNYCH PDF Drukuj

Finał Wojewódzki Olimpiady ,, Młodych Producentów Rolnych” odbył się 9 marca 2016 roku  na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.

Nasza szkołę reprezentowali uczniowie:

1. Pawłowicz Patry uczeń kalsy IV Technikum w zawodzie technik mechnizacji rolnictwa

2. Blimel Damian uczeń kalsy IV Technikum w zawodzie technik mechnizacji rolnictwa

3. Rypina Maciej uczeń klasy IV Technikum w zawodzie technik rolnik.

 

Olimpiada składała się z II etapów. Po pierwszym  etapie Olimpiady uczeń Blimel Damian zakwalifikował się do finału i uzyskał siódme miejsce.

Gratulujemy!

Więcej…
 
Rekolekcje wielkopostne PDF Drukuj

W ramach rekolekcji wielkopostnych w naszej szkole 04.03.2016 r. odbyło się spotkanie dotyczące profilaktyki uzależnień od alkoholu, narkotyków i dopalaczy. Uczniowie obejrzeli monodram pt.: "Moje krzesło" w wykonaniu aktora Teatru Niemy Krzyk z Chełma - pana Marka Juraska, będący studium uzależnienia.

Następnie uczniowie wraz z nauczycielami udali się do Bazyliki Leśniańskiej na Drogę Krzyżową, którą poprowadził o. M. Oparcik wraz z młodzieżą.

 

Więcej…
 
plakat PDF Drukuj

 
"Dzień otwarty na Wydziale Przyrodniczym" PDF Drukuj

Korzystając z zaproszenia Uniwersytetu Przyrodniczo- Humanistycznego w Siedlcach na   "Dzień otwarty na Wydziale Przyrodniczym" w dniu:  02 marca 2016r. nauczyciele naszej szkoły wraz z uczniami z klas trzecich i czwartych odwiedzili siedlecką uczelnię.
Program " Dnia otwartego na Wydziale Przyrodniczym " był bardzo bogaty. Otwarcia i powitania gości dokonała Pani Dziekan  Wydziału Przyrodniczego prof. dr hab. Janina Skrzyczyńska. Podczas prelekcji uczniowie zapoznali się z bazą dydaktyczną i ofertą edukacyjną uczelni. Następnie grupy naszych uczniów pod opieką studentów, uczestniczyły w panelach edukacyjnych. Pokazy ćwiczeniowe połączone z krótkimi wykładami prowadzone były przez wykładowców takich kierunków jak: Biologia, Dietetyka, Rolnictwo, Gospodarka Przestrzenna, Zootechnika oraz Bioinżynieria Produkcji Żywności.

Podczas wizyty na Uniwersytecie  Przyrodniczo- Humanistycznym Pani wicedyrektor Beata Kalwarczyk -Warpas oraz opiekunowie wycieczki zostali zaproszeni na spotkanie z władzami i pracownikami  Wydziału Przyrodniczego. Celem spotkania było omówienie zasad współpracy uczelni z zaproszonymi szkołami. Rozmowy toczyły się głównie na temat utworzenia klas akademickich w poszczególnych szkołach.

Kolejnym elementem wycieczki był wyjazd do kina "Helios" na seans reż. Sanna Lenken pt.:" Moja chuda siostra". Problematyka filmu została później przedstawiona i omówiona  na spotkaniu : "Jak szczupła sylwetka staje się obsesją".

Zadowoleni i wzbogaceni o  nowe treści dydaktyczne przekazane podczas wykładów, późnym popołudniem wróciliśmy do Leśnej Podlaskiej.

Składamy serdeczne podziękowanie Władzom Uniwersytetu Przyrodniczego  w Siedlcach za miłe przyjęcie oraz zaproszenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Leśnej Podlaskiej na " Dzień otwarty na Wydziale Przyrodniczym".

Więcej…
 
Współpraca z Uniwersytetem Przyrodniczo - Humanistycznym w Siedlcach. PDF Drukuj

15.12.2015 r. został podpisany list intencyjny pomiędzy Panią Prof. dr hab. Janiną Skrzyczyńską - Dziekanem Wydziału Przyrodniczego Uniwersytetu Przyrodniczo - Humanistycznego w Siedlcach a Panią Anną Marią Sęk - Dyrektorem Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Leśnej Podlaskiej,  mający na celu rozwój intelektualny młodzieży oraz tworzenie rozwiązań mających wpływ na upowszechnianie wiedzy.

Zainicjowana współpraca polegająca m. in. na tworzeniu klas akademickich będzie prowadzona w następujących obszarach:

 • inicjowanie i realizowanie działań zmierzających do uczestniczenia uczniów klas akademickich w nowych inicjatywach i zadaniach,
 • integracja młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z młodzieżą akademicką

W ramach podpisanego porozumienia o współpracy 08.02.2016 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Leśnej Podlaskiej odbyło się potkanie uczniów klas maturalnych z pracownikami Uniwersytetu Przyrodniczo - Humanistycznego w Siedlcach.

W trakcie spotkania Pan dr inż. Artur Makarewicz, Pani dr inż. Agnieszka Ginter, Pani dr inż. Anna Cybulska - pracownicy Wydziału Przyrodniczego oraz Pani Ewa Siekierko - studentka III roku studiów stacjonarnych na kierunku rolnictwo zaprezentowali ofertę edukacyjną uczelni oraz zapoznali uczniów z jej funkcjonowaniem. Uczniowie klas maturalnych zostali również zaproszeni do udziału w "Dniu Wydziału Przyrodniczego", który odbędzie się 02.03.2016 r. w siedzibie Uczelni.

Podczas spotkania z Panią Anną Marią Sęk - Dyrektorem Szkoły zostały podjęte rozmowy dotyczące utworzenia klas akademickich.

 
Dyskoteka karnawałowa PDF Drukuj

W środę, 03 lutego odbyła się dyskoteka karnawałowa zorganizowana z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego. Na tę okazję uczniowie przygotowali halę sportową i zaadaptowali ją na salę dyskotekową.  Zabawa była okazją do wspólnego spędzenia czasu oraz oderwania się od problemów dnia codziennego.  Za pomoc w organizacji imprezy i przygotowanie oprawy muzycznej serdeczne podziękowania składamy: Dariuszowi Jańczukowi, Mateuszowi Bujalskiemu, Sebastianowi Chaciewiczowi, Dawidowi Kaczanowi i Radosławowi Czyżykiewiczowi.

Więcej…
 
WYCIECZKA KLAS DRUGICH PDF Drukuj

We wtorek 02 lutego odbyła się wycieczka uczniów  klas drugich technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa. Młodzież pod opieką Pani Doroty Szwed i Pani Magdaleny Niedźwiedź obejrzała film „Pitbull. Nowe porządki” w kinie Cinema 3D w CH Rywal w Białej Podlaskiej oraz odwiedziła firmę Jakontrans w Grabanowie oferującą usługi okręgowej stacji diagnostycznej. Podczas spotkania z pracownikiem firmy uczniowie mieli okazję przeprowadzić komputerową diagnostykę silnika, sprawdzić poziom emisji spalin, stan hamulców i inne parametry pojazdu. Wycieczka była okazją do wspólnego spędzenia czasu oraz poszerzenia wiedzy zdobytej na zajęciach praktycznych.

Więcej…
 


Strona 9 z 37

 • 1.JPG
 • 1a.JPG
 • 1b.jpg
 • 1c.JPG
 • 1d.JPG
 • 1e.JPG
 • 1f.JPG
 • 1g.JPG
 • 1h.JPG
 • 1i.JPG
 • 1j.JPG
 • 1k1.JPG
 • 1k2.JPG
 • 1k3.JPG
 • 1k4.JPG
 • 1k5.JPG
 • 1k6.JPG
 • 1k7.JPG
 • 1k8.JPG
 • 1k9.JPG
 • 20.JPG
 • 21.JPG
 • 22.JPG
 • 23.JPG
 • 23a.jpg
 • 24.jpg
 • 25.JPG
 • 26.JPG
 • 27.JPG
 • 28.jpg
 • 29.JPG
 • 30.JPG
 • 31.JPG
 • 32.JPG
 • 33.JPG
 • 33a.JPG
 • 33b.JPG
 • 33c.JPG
 • 34.JPG
 • 35.JPG
 • 36.JPG
 • 36a.JPG
 • 37.JPG
 • 38.JPG
 • 39.jpg
 • 39a.jpg
 • 39b.jpg
 • 40.jpg
 • 41.JPG
 • 42.jpg
 • 43.JPG
 • 44.jpg
 • 45.jpg
 • 46.JPG
 • 47.JPG
 • 48.JPG
 • 50.jpg
 • 51.JPG
 • 52.JPG
 • 53.JPG
 • 54.JPG
 • 55.JPG
 • 56.JPG
 • 57.jpg
 • 58.jpg
 • 59.JPG
 • 60.JPG
 • 60a.JPG
 • 61.JPG
 • 62.JPG
 • 63.jpg
 • 64.jpg
 • 65.JPG
 • 66.JPG
 • 67.JPG
 • 67a.JPG
 • 67b.JPG
 • 68.jpg
 • 69.jpg
 • 70.jpg
 • 71.jpg
 • 72.jpg
 • 73.jpg
 • 73a.jpg
 • 74.JPG
 • 75.JPG
 • 76.JPG
 • 77.JPG
 • 78.JPG

Od roku 2007 Szkoła  prowadzona jest przez Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi


KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY

Aktualności
Plan zajęć