Dzień Edukacji Narodowej oraz ślubowanie klas pierwszych PDF Drukuj

W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej 13 października 2017 roku odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych połączone z Dniem Edukacji Narodowej.

Podczas uroczystości Pan Dyrektor Radosław Klekot odczytał list Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela i złożył serdeczne życzenia wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły, dziękując za pracę oraz trud włożony w wykształcenie i wychowanie młodego pokolenia. Następnie odczytał  listę  nauczycieli i pracowników szkoły , którym przyznano nagrodę Dyrektora Szkoły. Poinformował również , że Pani Honorata Godlewska otrzymała nagrodę Ministra Rolnictwa  i Rozwoju Wsi. Pan Dyrektor skierował  szczególne słowa i życzenia do uczniów klas pierwszych. Natomiast w imieniu rodziców głos zabrała Przewodnicząca Rady Rodziców Pani  Paulina Bogusz kierując do zebranych najserdeczniejsze życzenia.

Po ślubowaniu, dzięki któremu pierwszoklasiści stali się pełnoprawnymi członkami społeczności szkolnej, w imieniu uczniów klas pierwszych wystąpiła Natalia Kościuczyk- uczennica klasy pierwszej Technikum w zawodzie technik żywienia i  usług gastronomicznych. Podziękowała ona dyrekcji, nauczycielom i pracownikom szkoły za okazane wsparcie i serdeczność. Obiecała również, że uczniowie klas pierwszych dołożą wszelkich starań, aby godnie reprezentować szkołę i dbać o jej dobre imię. W imieniu Samorządu Uczniowskiego głos zabrał Hubert Przybrzej - uczeń klasy trzeciej Technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa, który powitał pierwszoklasistów w gronie społeczności szkolnej i przekazał serdeczne życzenia wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły. Uczniowie wręczyli pedagogom kwiaty jako wyraz swojej wdzięczności. Uroczystość uświetnił występ artystyczny przygotowany przez zespół wokalno – instrumentalny „Takt” pod kierunkiem Pana Sławomira Bartniczuka.

 

Więcej…
 
Wycieczka druga. Realizacja zajęć laboratoryjnych na uczelniach wyższych w ramach projektu ""Energia kompetencji - Energia sukcesu zawodowego" PDF Drukuj

Uczniowie klas IV Technikum kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa w dniach 09-10 października 2017r. uczestniczyli w wycieczce dydaktycznej zorganizowanej w ramach projektu pt. "Energia kompetencji - Energia sukcesu zawodowego" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020 - Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.

 

Więcej…
 
Realizacja zajęć laboratoryjnych na uczelniach wyższych w ramach projektu "Energia kompetencji - Energia sukcesu zawodowego" PDF Drukuj

Uczniowie klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych w dniach 09-10 października 2017r. uczestniczyli w wycieczce dydaktycznej zorganizowanej w ramach projektu pt. "Energia kompetencji - Energia sukcesu zawodowego" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020 - Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.

 

Więcej…
 
„Nie ma śmieci - są surowce" PDF Drukuj

Uczniowie klasy III Technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa,  19.09.2017 r. wzięli udział w  corocznym  sprzątaniu śmieci w ramach Akcji "Sprzątanie świata - Polska 2017", której  współorganizatorem jest Fundacja Nasza Ziemia. Pod opieką nauczycieli, segregując śmieci, posprzątali trasę od zalewu w Witulinie do granicy Leśnej Podlaskiej. Tegoroczne sprzątanie odbywało się pod tytułowym hasłem „Nie ma śmieci - są surowce", a jego celem, było zwrócenie uwagi na to, że przedmioty, które potocznie nazywamy śmieciami, są w rzeczywistości surowcami. Nie mogą one kończyć jako „śmieci” - na składowisku, w lesie czy w rzece, ale poprzez segregację odpadów powinny z powrotem trafiać do wykorzystania, funkcjonując jako zasób w Gospodarce o Obiegu Zamkniętym (GOZ) lub jako rzeczy „z drugiej ręki” służyć innym. Odzyskanie 1 kg aluminium, to obniżenie emisji CO2 o 9 kg. Pozyskujemy surowiec wtórny do produkcji w hutach, zamiast pozyskiwać i używać boksyty, zaś zebranie i przetworzenie 1 tony makulatury, to pozostawienie przy życiu 17 drzew , a w procesie produkcyjnym - obniżenie zużycia energii (emisji CO2) o 20 procent i emisji zanieczyszczeń nawet do 70 procent.

Wszystkie śmieci są nasze - poddawaj je recyklingowi!

Więcej…
 
Centralna Inauguracja Roku Szkolnego 2017/2018 w Sejnach. PDF Drukuj

Delegacja uczniów naszej szkoły wraz z Panem Dyrektorem Radosławem Klekotem i Panią Renatą Sikorą uczestniczyła 11 września 2017 r. w Centralnej Inauguracji Roku Szkolnego 2017/2018 Szkół Rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Na uroczystość w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Staszica w Sejnach przybyły delegacje 47-ciu placówek z całego kraju. Przedstawiciele szkół rolniczych uczestniczyli we mszy świętej w Bazylice pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, a następnie w asyście pocztów sztandarowych oraz gości przemaszerowali do szkoły.

W szkole odbyła się część oficjalna, w której uczestniczyli  m.in. minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel, podsekretarz stanu Rafał Romanowski, wicewojewoda podlaski Jan Zabielski oraz dyrektorzy 47 Zespołów Szkół Centrów Kształcenia Rolniczego z całej Polski.

Inaugurację uświetniły występy artystyczne uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego.

Więcej…
 
Dożynki Gminno - Parafialne w Leśnej Podlaskiej PDF Drukuj

W niedzielę 10 sierpnia 2017r. delegacja uczniów z naszej szkoły wraz z pocztem sztandarowym uczestniczyła w Dożynkach Gminno-Parafialnych w Leśnej Podlaskiej.

W uroczystej Mszy Św. dziękczynnej  w  Bazylice Leśniańskiej uczestniczyli również, zaproszeni goście, miejscowe władze, dyrekcja ZSCKR  i parafianie. Mszy Św. przewodniczył Przeor Klasztoru Paulinów Ojciec Marek Moga, który w ciepłych słowach docenił trud, poświęcenie i ciężką pracę polskiego rolnika. Przedstawiciele Sołectw na ręce Przeora złożyli dary dziękczynne: przepiękne wieńce, kosze i bukiety z płodów rolnych. Tradycyjnie odbył się także konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy wykonany z tegorocznych plonów. Komisja konkursowa w składzie: pani Aleksandra Melaniuk- Dyrektor GOK w Leśnej Podl, Pani Bożena Horbowicz -Dyrektor BS w Leśnej Podl.  i pani Małgorzata Michaluk wyłoniła najpiękniejsze wieńce dożynkowe. I miejsce zdobył wieniec przygotowany przez mieszkańców wsi Witulin.

Przed błogosławieństwem końcowym nasze uczennice w strojach ludowych częstowały zebranych chlebem dożynkowym.

Opiekę nad uczniami sprawowały: pani Katarzyna Lesiuk i pani Iwona Chibowska.

Więcej…
 
Nowy rok szkolny 2017/2018 rozpoczęty! PDF Drukuj

Msza święta i akademia uroczyście otworzyły kolejny rok szkolny w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej, który wprowadza wiele zmian. Na początku uroczystości głos zabrała Pani Dyrektor Anna Maria Sęk, która szczególne słowa powitania skierowała do nowego Dyrektora Szkoły.  Pan Dyrektor Radosław Klekot  rozpoczął kolejny okres w historii szkoły. Wyraził nadzieję, że będzie to rok wytężonej nauki i pracy, ale także zdobywania ciekawych doświadczeń, nowych umiejętności oraz rozwijania zainteresowań. Zaproszeni goście: Ojciec Marek Moga -Przeor Parafii Leśniańskiej , Pan Marian Tomkowicz -Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bialskiego, Pan Paweł Kazimierski - Wójt Gminy Leśna Podlaska, nauczyciele, rodzice oraz cała społeczność szkolna życzyła Panu Dyrektorowi  pomyślności oraz samych sukcesów w pracy. Gorące podziękowania zostały złożone na ręce  byłej  Dyrektor Pani Anny Marii Sęk, która pożegnała się z całą społecznością szkolną po 25 latach pracy jako Dyrektor Szkoły. Z inicjatywy rodziców przed budynkiem internatu w Ogrodzie Pamięci zostało zasadzone drzewko pamięci,  upamiętniające pracę Pani Dyrektor Anny Marii Sęk.

Młodzież pożegnała letnie wakacje i życzyła wszystkim udanego i owocnego roku szkolnego. Podczas uroczystości zostały również upamiętnione wydarzenia Września 1939 roku.  Montaż słowno - muzyczny przygotowany przez młodzież pod kierunkiem Pana Sławomira Bartniczuka przypomniał te tragiczne wydarzenia naszej historii.

 

Więcej…
 
XIX Dożynki Powiatowe w Sosnówce PDF Drukuj

W niedzielę, 3 września delegacja uczniów i nauczycieli naszej szkoły wzięła udział w  XIX Dożynkach Powiatowych, które w tym roku odbyły się w Sosnówce.

Uroczystość dożynkową rozpoczęła Msza Św. polowa, którą odprawił biskup diecezji pińskiej ks. Antoni Dziemianko. Następnie przy akompaniamencie orkiestry OSP z Łomaz i w obecności pocztów sztandarowych uczestnicy dożynek przeszli barwnym korowodem na oficjalną część niedzielnego spotkania, gdzie gospodarze uroczystości starosta bialski Mariusz Filipiuk i wójt gminy Sosnówka Marek Korpysz, przywitali zaproszonych gości i podziękowali rolnikom za ich codzienną, trudną pracę i jej owoce.

Wręczone zostały także odznaki honorowe „Zasłużony dla Rolnictwa” przyznane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela dla najlepszych rolników z terenu powiatu bialskiego. Wśród odznaczonych znaleźli się rolnicy z gminy Leśna Podlaska: Tomasz Blimel z Worgul oraz Zbigniew Łochina z Terebeli.

Podczas dożynek przybyli goście mogli obejrzeć piękne wieńce dożynkowe i stoiska prezentujące poszczególne gminy z terenu powiatu bialskiego. Przy nich odbywały się m.in. degustacje potraw regionalnych, prezentacje rękodzieła artystycznego oraz występy lokalnych kapel ludowych.

Nasza szkoła włączyła się do prezentacji gminy Leśna Podlaska. W uroczystości wziął udział poczet sztandarowy, a uczennice w strojach ludowych częstowały odwiedzających pysznym smalcem ze skwarkami i kiszonymi ogórkami przygotowanymi specjalnie na tę okazję, zapraszając jednocześnie do podjęcia nauki w murach ZSCKR w Leśnej Podlaskiej.

 
Rozpoczęcie zajęć na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w roku szkolnym 2017/2018 PDF Drukuj

Informujemy, że pierwsze zajęcia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w zakresie kwalifikacji R.03 – Prowadzenie produkcji rolniczej odbędą się dnia 08 września (piątek) 2017 roku.

Trwający kurs R.03 – III semestr:

zajęcia w piątek 08.09.2017 r. godz. 13.00, sala 11

zajęcia w sobotę 09.09.2017 r. godz. 9.00, sala 35

Rozpoczynający się kurs R.03 – I semestr:

zajęcia w piątek 08.09.2017 r. godz. 12.45, sala 35

zajęcia w sobotę 09.09.2017 r. godz. 9.00, sala 46

 

Szczegółowy plan zajęć wywieszony jest w gablocie kursów, natomiast harmonogram zjazdów zostanie podany w terminie późniejszym.

 

Serdecznie zapraszamy

 
Ogłoszenie o pracy internatu PDF Drukuj

Wychowanków internatu z rodzicami zapraszamy do przyjazdu w niedzielę 03 września 2017r.

Panie wychowawczynie internatu czekają na Was drodzy uczniowie od godz. 16:00. Kolację przewidziano na godz. 19:00

 
Leśniacy 2017 PDF Drukuj

XXXV Pielgrzymka LEŚNIAKÓW

2 lipca 2017 r.

 


2 lipca 2017 r. (niedziela)

920 - zbiórka pocztów sztandarowych i osób uczestniczących w liturgii słowa (przy furcie klasztornej - obsługują absolwenci rocznika 50 matura Liceum Pedagogicznego i ZSCKR w Leśnej Podlaskiej)

930 – 1030 - Msza święta w intencji Leśniaków

1045 - Doroczne spotkanie Leśniaków (dla osób zainteresowanych) w sali wykładowej ZSCKR w Leśnej Podlaskiej (budynek główny szkoły)


Zapraszamy Leśniaków do udziału w Pielgrzymce.

Organizatorzy

 
Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2016/2017 połączona z jubileuszem 25-lecia kierowania szkołą PDF Drukuj

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2016/2017 w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej połączona z jubileuszem 25-lecia kierowania szkołą przez Panią Dyrektor mgr inż. Annę Marię Sęk odbyła się 22 czerwca 2017 roku.

Uroczystość została poprzedzona Mszą Świętą dziękczynną za 25 lat kierowania szkołą przez Panią Dyrektor. Msza Święta koncelebrowana pod przewodnictwem byłego przeora Ojca Jana Tyburczego odbyła się w Bazylice Leśniańskiej.

 

Więcej…
 
Staż zawodowy uczniów ze Szkoły Rolniczej Bethlen Gabor na Węgrzech PDF Drukuj

Od środy 7 czerwca 2017 r. nasza szkoła gości 14-osobową grupę uczniów ze Szkoły Rolniczej Bethlen Gabor na Węgrzech. Młodzież odbywa 3-tygodniową praktykę zawodową w Stadninie Koni w Janowie Podlaskim.

Wizyta odbywa się w ramach podpisanego w 2010 r. porozumienia o współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej a Stowarzyszeniem Del – Alford EU z departamentu Bekes na Węgrzech.

W trakcie swojego pobytu goście będą mieli okazję poznać atrakcje turystyczne naszego regionu oraz odwiedzić specjalistyczne gospodarstwa rolne współpracujące ze szkołą. Ponadto, młodzież zapozna się z funkcjonowaniem i bazą dydaktyczną naszej szkoły, pozna kierunki kształcenia, bazę do praktycznej nauki zawodu, pracownie dydaktyczne oraz park maszynowy. Odwiedzą również Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania w Roskoszy oraz Uroczysko Zaborek.

Uczniowie wezmą również udział w uroczystości zakończenia roku szkolnego 2016/2017 połączonej z jubileuszem 25-lecia kierowania szkołą przez Panią Dyrektor Annę Marię Sęk.

Jest to już kolejna wizyta, która nie tylko pozwala na wymianę cennych doświadczeń oraz zacieśnienie współpracy między szkołami, ale także stwarza naszej młodzieży wiele okazji do porozumiewania się w obcym języku i nawiązania nowych przyjaźni ze swoimi węgierskimi rówieśnikami.

Więcej…
 
ZAPROSZENIE PDF Drukuj

„Kto liczy na tygodnie, sieje trawę.
Kto liczy na lata, sadzi drzewa.
Ale kto liczy na stulecia,

ten wychowuje i kształci ludzi”.

Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej
serdecznie zaprasza


Absolwentów wszystkich typów szkół

i Rodziców

na

uroczystość zakończenia roku szkolnego 2016/2017
w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej
połączoną z jubileuszem 25-lecia kierowania szkołą.

Uroczystość odbędzie się 22 czerwca 2017 r.


Program uroczystości:

1100 - Msza Święta w Bazylice Leśniańskiej
1200 - Część oficjalna uroczystości w sali wykładowej ZSCKR w Leśnej Podl.
* Rozpoczęcie uroczystości przez dyrektora szkoły
* Wystąpienia okolicznościowe
* Program artystyczny w wykonaniu Zespołu TAKT

Dyrektor ZSCKR w Leśnej Podlaskiej

Anna Maria Sęk

 
VIII edycja pokazów polowych "MASTER ROLNICZE NOWOŚCI - PRZETESTUJ I KUP" PDF Drukuj

Korzystając z zaproszenia firmy "Master Płodowscy i wspólnicy Sp. j." 28.05.2017r zaprezentowaliśmy stoisko promocyjne naszej szkoły podczas  VIII edycji pokazów polowych  uprawy i siewu połączonych z  wystawą maszyn rolniczych, zielonkowych, sadowniczych, inwentarskich, komunalnych oraz leśnych - "MASTER ROLNICZE NOWOŚCI - PRZETESTUJ I KUP".

Oprócz pokazów prac polowych zorganizowano prelekcje i wykłady nt.:

- ProBioEmy Pożyteczne mikroorganizmy w rolnictwie (zdrowa gleba, rośliny, zwierzęta i człowiek)

- System udojowy i inwentarski ułatwiający codzienne obrządki.

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w organizowanych konkursach: "Perfekcyjny gospodarz" - jazda na czas ciągnikami rolniczymi z przyczepą wyznaczonym torem,  "Rzut oponą na odległość". Perfekcyjnymi gospodarzami okazali się: -Michał Skulimowski kl. IIIBTb (2 miejsce), Słupski Hubert kl IIPTB (4 miejsce), Jańczuk Sebastian kl. IIBTa (5 miejsce), Chwedczuk Paweł kl. IIBTa (6 miejsce) oraz Jarocki Kamil kl. IIBTa (7 miejsce),

Coroczne targi były doskonałą okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami branży rolniczej oraz przetestowania prezentowanego  sprzętu rolniczego pod opieką przeszkolonej osoby.

 

Więcej…
 
Warsztaty w IUNG – PIB w Puławach PDF Drukuj

Korzystając z trwających w dniach 23- 27 maja dni otwartych w Instytucie Uprawy Nawożenia Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego 23 maja uczniowie klas 2BTa oraz 2PTB technikum kształcącego w zawodzie mechanizacji rolnictwa wraz z opiekunami wzięli udział w interesujących zajęciach szkoleniowych i demonstracjach.

Uczniowie wysłuchali wykładów p.t:

- Płodozmian we współczesnym rolnictwie

- Znaczenie wapnowania w produkcji roślinnej

- Rolnictwo precyzyjne w badaniach IUNG-PIB

Następna część warsztatów odbyła się w Hali Wegetacyjnej gdzie zaprezentowano doświadczenia m.in. wpływ różnych poziomów wilgotności gleby na produkcyjność i aktywność aparatu fotosyntetycznego soi, grochu i bobiku. Uczniowie mogli obejrzeć aparaturę mierzącą intensywność fotosyntezy, fluorescencję chlorofilu, zawartość chlorofilu w liściach. Niektórzy z pomocą asystentek  wykonywali pomiary.

Zdobyta wiedza utrwaliła podstawy, ale również pozwoliła przybliżyć nowe kierunki i technologie uprawy roślin przyszłym producentom.

Więcej…
 


Strona 1 z 36

 • 1.JPG
 • 1a.JPG
 • 1b.jpg
 • 1c.JPG
 • 1d.JPG
 • 1e.JPG
 • 1f.JPG
 • 1g.JPG
 • 1h.JPG
 • 1i.JPG
 • 1j.JPG
 • 1k1.JPG
 • 1k2.JPG
 • 1k3.JPG
 • 1k4.JPG
 • 1k5.JPG
 • 1k6.JPG
 • 1k7.JPG
 • 1k8.JPG
 • 1k9.JPG
 • 20.JPG
 • 21.JPG
 • 22.JPG
 • 23.JPG
 • 23a.jpg
 • 24.jpg
 • 25.JPG
 • 26.JPG
 • 27.JPG
 • 28.jpg
 • 29.JPG
 • 30.JPG
 • 31.JPG
 • 32.JPG
 • 33.JPG
 • 33a.JPG
 • 33b.JPG
 • 33c.JPG
 • 34.JPG
 • 35.JPG
 • 36.JPG
 • 36a.JPG
 • 37.JPG
 • 38.JPG
 • 39.jpg
 • 39a.jpg
 • 39b.jpg
 • 40.jpg
 • 41.JPG
 • 42.jpg
 • 43.JPG
 • 44.jpg
 • 45.jpg
 • 46.JPG
 • 47.JPG
 • 48.JPG
 • 50.jpg
 • 51.JPG
 • 52.JPG
 • 53.JPG
 • 54.JPG
 • 55.JPG
 • 56.JPG
 • 57.jpg
 • 58.jpg
 • 59.JPG
 • 60.JPG
 • 60a.JPG
 • 61.JPG
 • 62.JPG
 • 63.jpg
 • 64.jpg
 • 65.JPG
 • 66.JPG
 • 67.JPG
 • 67a.JPG
 • 67b.JPG
 • 68.jpg
 • 69.jpg
 • 70.jpg
 • 71.jpg
 • 72.jpg
 • 73.jpg
 • 73a.jpg
 • 74.JPG
 • 75.JPG
 • 76.JPG
 • 77.JPG
 • 78.JPG

Od roku 2007 Szkoła  prowadzona jest przez Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi


KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY

Aktualności
Plan zajęć